İLK 72 – Afet Bilgilendirme Platformu

Neden ilk 72 saat?

"İlk 72 saat" ifadesi genellikle bir afet, krizi veya önemli bir olay sonrasındaki ilk 72 saat için kullanılır.

Bu zaman dilimi, afet veya kriz yönetiminde çok önemlidir çünkü olayın ilk etkileri ve müdahaleler bu zaman diliminde belirgindir.

İlk 72 saat, afet sonrası hızlı ve etkili bir müdahale için kritik bir fırsattır. Acil durum ekibi, hayatta kalanları kurtarmak, yaralananları tedavi etmek ve olası ek afetlere karşı korunma tedbirlerini almak gibi öncelikli görevleri yerine getirmek zorundadır. Ayrıca, afet sonrası için gereken malzemelerin ve kaynakların yönetimi, evsiz kalanların barınması veya güvenli bir yere taşınması gibi konular da bu zaman diliminde çözümlenmelidir.

Bu nedenle, afet ve kriz yönetimi için “İlk 72 saat” çok önemlidir ve olası afetler için hazırlıklı olmak ve hızlı ve etkili bir müdahale yapmak için çok büyük bir fırsattır.

Misyonumuz

Hiçbir kâr amacı gütmeden başlattığımız projemiz ile insanları daha fazla bilinçlendirmek.


Vizyonumuz

Projemizi daha da geliştirerek tüm afetler ve olası ulusal sorunlar ve çözüm yollarını halkımız ile paylaşmak.


Biz Kimiz?

İLK 72 Çevik Medya tarafından Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve depremi yoğun bir şekilde hisseden Güneydoğu Anadolu illerinde yaşanan felaketin sonrasında kurulmuştur.

Çevik Medya

Çevik Medya 2012 yılında HAKAN ÇEVİK tarafından kurulan DİJİTAL ÇÖZÜMLER VE İŞ ORTAKLIĞI projesidir. Faaliyetlerine yurtiçi ve yurtdışında devam eden Çevik Medya 2022 yılında yeniden çok daha güçlü bir ekiple bir araya tekrar gelerek daha geniş kapsamlı bir şekilde kurulmuş bağımsız bir oluşumdur. Merkezi Ankara’dadır.